17 maart 2021-De Slimme Stad

De UBS organiseerde weer een mooie sociëteitsavond met een inhoudelijk thema, De Slimme Stad. De hoge opkomst getuigde van veel belangstelling.
In december 2020 is de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ondertekend door ca 50 publieke en private partijen, waaronder het Rijk, vele provincies, gemeenten, beroepsverenigingen en marktpartijen. Doel van deze City Deal is om in twee jaar tijd praktische tools te ontwikkelen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen met de vormgeving van ‘de slimme stad’.
Mark Keuter, Manager Digital bij AM, vertelde hoe AM hieraan bijdraagt en hoe de vormgeving van de slimme stad en de bijbehorende businessmodellen eruit zien. Er passeren een aantal praktische invullingen zoals het meten van luchtkwaliteit door ‘snuffelfietsen’ en slimme verkeerslichten om opstoppingen te managen. Wat lastiger is, is hoe gemeenten data kunnen managen binnen de voorschriften voor privacy en ethiek. Wat onduidelijk bleef is hoe de situatie in Utrecht momenteel is, maar we gaan hier zeker meer over horen in de komende twee jaar.